Polishcourses

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


Uczymy w duchu podejścia komunikacyjnego, co oznacza, że:

 • 

w sposób systematyczny budujemy u naszych studentów umiejętność skutecznego komunikowania się w języku obcym
 • 

największy nacisk kładziemy na rozwijanie i trenowanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu
 • 

pracujemy również nad rozwijaniem słownictwa i znajomości gramatyki jako tych elementów, bez których skuteczna komunikacja nie jest możliwa. Ważnym elementem tej metody jest Twoja Maksymalna Aktywność Językowa na zajęciach, niezależnie od stopnia (nie)znajomości języka!Skuteczne uczenie się języków z nami możliwe jest dzięki systemowi, w jakim uczymy. Każda grupa prowadzona jest przez dwójkę współpracujących ze sobą nauczycieli: Polaka i native speakera realizujących wspólnie program dla danego poziomu zaawansowania.

 

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ:

 • 
kwalifikacji do grupy w oparciu o test i rozmowę,

 • doboru optymalnego poziomu, na jakim startujesz w Prologu,

 • 16 poziomów zaawansowania,

 • małych grup 5-10 osób,

 • technik pracy wzbogaconych o techniki szybkiego i efektywnego uczenia się, zaczerpnięte z sugestopedii i NLP,

 • testów: śródsemestralnego i końcowego,

 • pisemnej oceny postępów,
 • 
certyfikatu ukończenia kursu.
Puma RihannaAIR MAX PLUS