Polishcourses

 
 
 

Prolog
Publishing !

 


 Jeśli chcesz potwierdzić swoje kompetencje językowe możesz też zdobyć certyfikaty:

 ▪ Cambridge English: First, znany także pod nazwą First Certificate in English /FCE

Cambridge English: Advanced, znany jako Certificate in Advanced English /CAE

 

Zapraszamy na kursy standardowe na materiałach przygotowujących do egzaminów (112 godzin lekcyjnych w roku).

Zapraszamy na test i rozmowę kwalifikacyjną mające na celu:

▪ potwierdzenie Twojej gotowości językowej do egzaminu

▪ określenie Twoich mocnych i słabych stron

▪ ustalenia strategii egzaminacyjnej

 

Wszyscy uczestnicy kursu mogą przystąpić do Mock Exam.

 

Egzamin Cambridge English: First zaświadcza o Twojej znajomości języka angielskiego na poziomie Upper intermediate / średnio zaawansowany / B2 według skali poziomów Rady Europy.


Egzamin Cambridge English: Advanced zaświadcza o Twojej znajomości języka angielskiego na poziomie Advanced / zaawansowany / C1 według skali poziomów Rady Europy.

 

 

 

 

 

JORDANNIKE AIR JORDAN